Vereisten

Het zou wel degelijk fout zijn de Glosters louter te aanzien als een miniatuuruitgave van de Crested Kanarie. Buiten het contrast in afmeting zijn er nog vele andere punten van verschil. Zoals alle andere gekuifde kweektypen bestaan er natuurlijk in beide soorten gekuifde en vlakhoofdige vormen dewelke bij het kweken zouden moeten samengekoppeld worden. De benaming verschilt nochtans en in de Gloster werden er twee nieuwe namen ‘uitgevonden’. De gekuifde vogel is dus gekend onder de naam ‘Corona’ en de vlakhoofdige wordt ‘Consort’ genoemd. Nochtans is, afgezien van het merkelijk verschil in kopkenmerken, het basis lichaamstype voor beide gelijk.

De Gloster is een van onze kleinste kweeksoorten, en de doelstellingen van de exposanten is altijd om het kweken van een tentoonstellingsvogel welke neigt naar een verkleinde uitgave. Er is nochtans geen enkele actuele opgave van grootte vermeld in de officiële standaard, alhoewel ongeveer 4 & ¾ duim dikwijls aanzien wordt als de topgrens voor een goede show vogel. Niettegenstaande zijn gebrek aan lengte is het een goedgebouwd en geblokt vogeltype.

vereisten1

Dit wil dus zeggen kort en goed rond in tegenstelling tot slank en scherp. Het lichaam zou tamelijk breed moeten zijn, met een volle nek en een goed gevulde rug. De borst en onderste delen zouden ook mooi rond moeten zijn met een doorlopende ombuiging, maar ondanks vol toch niet onnodig vooruitstekend. Vleugels en staart zouden kort en vast verankerd moeten gedragen worden. In het geval van de vleugels zouden de vleugeleinden op hun spitsen moeten samenkomen en dus niet mogen gekruist of open zijn. De staart zou goed gedragen moeten zijn en dus niet mogen doorhangen tot onder de doorgetrokken lijn van bil en achterste split. De poten en tenen zouden van middelmatige lengte moeten zijn en in exacte verhouding om de rest van het lichaam in balans te houden.

In tegenstelling tot de Crested kanarie zijn de pluimen bij de kleinere vogel van een fijnere kwaliteit. Ze zouden dicht en vast moeten zijn waardoor ze een goede mooi gesneden omlijning van het lichaam geven zonder overdreven pluimage aan de dij of elders. De standaard zegt dat ze van een mooie natuurlijke kleur moeten zijn. Maar Glosters zijn niet noemenswaardig uitstekend in dit uitzicht vergeleken met laat ons zeggen Borders of Fifes. Alhoewel, volgens recente werken van sommige gekende Juryleden en Exposanten wordt er meer en meer nadruk gelegd op de vederkwaliteit. Ze zijn beschikbaar in alle soorten van kanariekleuren en markeringen, zoals vogels met groene en kaneelkleuren en ook met witte achtergrond, vogels welke allemaal opmerkelijk populair zijn. Zoals bij de Crested kanarie worden de mooi gebouwde vogels met donkere of grijs gespikkelde kuiven meer bewonderd, maar zijn momenteel minder dikwijls aanwezig op de showstand. Maar het type is de overheersende factor en moet de eerste beoordeling uitmaken, hoe aantrekkelijk de markeringen ook mogen zijn.

De kuif van de Corona volgt een normaal rond patroon hetwelk gelijkmatig rondom uitstraalt vanuit een klein net middelpunt. De pluimen zouden van een tamelijke lengte moeten zijn opdat een proper en goedgevulde kuif gevormd wordt. Maar daar de Gloster een vogel is met dichtere en kortere pluimen dan de Crested kanarie, bereikt hij zelden de fase dat de kuif over de snavel en ogen neerhangt zonder te moeten inboeten met gebrekkige vleugeldracht. De frontale pluimen zouden echter tenminste tot aan het einde van de snavel moeten reiken en de standaard geeft op dat het oog waarneembaar moet zijn. Er mag natuurlijk geen kale huidplek te zien zijn en ook geen breuk in de regelmaat van uitstraling van de kuifveren. Eveneens dienen de onfortuinlijke defecten van haarlokken en schilfers, alsook elke ruwheid op de achterzijde van de kuif allemaal vermeden te worden.
Ingeval van de Consort moet de kop gevuld en mooi afgerond zijn, met een welbepaalde verhevenheid boven de top van de schedel, ook moet er een correcte vulling boven het oog zijn zonder enige neiging tot overhangende wenkbrauwen zoals te zien is bij de Crest kweek of bij de Lancashire Plainhead kanaries.