Tentoonstellingen

Buiten de normale show kooi training welke nodig is voor alle variëteiten moet er weinig gedaan worden ten opzichte van enige speciale voorbereiding. De Gloster wordt niet gekeurd voor zaken als postuur of positie, alhoewel in de Standaard 10 punten worden toegekend voor houding hetgeen in dit geval een vrije en levendige beweging van stok naar stok betekent. Sommige Glosters worden in feite omschreven als tamelijk rusteloos, bijna zonder ophouden bewegend tussen de stokken en op en neer naar de bodem. Dit betekent dan ook dat de keurder maar nauwelijks de mogelijkheid krijgt de vogels juist in te schatten. Een andere vervelende gewoonte die soms ondervonden wordt is het feit dat de vogels van stok tot stok bewegen maar steeds met de kop gericht naar de achterzijde van de kooi, in plaats van de keurder in de ogen te kijken.

tentoonstelling1

De kuiven van de Coronas moeten natuurlijk altijd in goede conditie getoond worden. Veel opmerkingen worden gemaakt over de kapperskwaliteiten van sommige showmensen. Maar terwijl het weghalen van gekreukte pluimen het uitzicht van de vogel ten goede komen, zal het opsmukken van een verliezer niet leiden tot een echte ster.
De show kooi gebruikt voor de Gloster is een aangepast model van de oudere Crested kanarie show kooi dewelke meer geschikt werd gemaakt voor de kleinere kweeksoort. Het is een kooi van het doostype waarbij het voorste draadwerk bovenaan naar achter gegolfd of gebogen werd hetgeen dus het jurylid toelaat gemakkelijker de kruin van bovenaf te keuren.De kooi heeft een lengte van 12 duim, is 10 duim hoog en 4-¾ duim diep. Het draadwerk en de buitenzijde worden zwart geschilderd terwijl het binnenste de eau-de-nil(1) kleur draagt. De voorzijde van het draadwerk bestaat best uit 23 draden, met een drinkgat in het midden geplaatst. De drankhouder zelf, dewelke van het gewoon D-vormig show kooi patroon is, moet ook in het zwart zijn.
Er is een voederopening gesitueerd op het bodemniveau aan de rechterkant, juist onder de deur en de 2 stokken zouden een diameter moeten hebben van 3/8 duim. De vloer kan best volledig bedekt worden met zaad wanneer de vogels op de show staan.
(1)Deze kleur is nu afgeschaft als zodanig maar een gelijkwaardige kleur in B.S.-kleuren is verkrijgbaar bij Quality Avian Products. Deze site is momenteel offline.